.เรียนดี  ประพฤติดี  มีพลานามัย  จิตใจสูง
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  Home page    Management information System MMS.. 

  The library science. -> เทคโนโลยี ->

Code group. Group name. Last modified.
Management systems.
610   แพทยศาสตร์ 21/10/2558 Unmanageable
620   วิศวกรรมศาตร์ 21/10/2558 Unmanageable
630   เกษตรศาสตร์ 21/10/2558 Unmanageable
640   คหกรรมศาตร์ และชีวิตครอบครัว 21/10/2558 Unmanageable
650   การจัดการธุรกิจ 21/10/2558 Unmanageable
660   วิศวกรรมเคมี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 21/10/2558 Unmanageable
670   โรงงาน ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน 21/10/2558 Unmanageable
680   โรงงานผลิตสิ่งของเพื่อประโยชน์เฉพาะอย่าง 21/10/2558 Unmanageable
690   การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 21/10/2558 Unmanageable

 
March 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 March 2562
 
 
 
 
All online 9 People
IP number 107.20.10.203
You are visitor number 185,577
 
: โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ 33160
Tel : 045-913714
Email : spk2519@gmail.com