.เรียนดี  ประพฤติดี  มีพลานามัย  จิตใจสูง
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  Home page    Management information System MMS.. 

  The library science. -> สังคมศาสตร์ ->

Code group. Group name. Last modified.
Management systems.
310   สถิติทั่วไป 21/10/2558 Unmanageable
320   รัฐศาสตร์ 21/10/2558 Unmanageable
330   เศรษฐศาสตร์ 21/10/2558 Unmanageable
340   กฎหมาย 21/10/2558 Unmanageable
350   รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกองทัพ 21/10/2558 Unmanageable
360   ปัญหาสังคม และบริการสังคม 21/10/2558 Unmanageable
370   การศึกษา 21/10/2558 Unmanageable
380   การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง 21/10/2558 Unmanageable
390   ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา 21/10/2558 Unmanageable

 
November 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 November 2561
 
 
 
 
All online 13 People
IP number 54.147.142.16
You are visitor number 176,529
 
: โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ 33160
Tel : 045-913714
Email : spk2519@gmail.com