.เรียนดี  ประพฤติดี  มีพลานามัย  จิตใจสูง
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  Home page    Management information System MMS.. 

  The library science. -> สังคมศาสตร์ ->

Code group. Group name. Last modified.
Management systems.
310   สถิติทั่วไป 21/10/2558 Unmanageable
320   รัฐศาสตร์ 21/10/2558 Unmanageable
330   เศรษฐศาสตร์ 21/10/2558 Unmanageable
340   กฎหมาย 21/10/2558 Unmanageable
350   รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกองทัพ 21/10/2558 Unmanageable
360   ปัญหาสังคม และบริการสังคม 21/10/2558 Unmanageable
370   การศึกษา 21/10/2558 Unmanageable
380   การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง 21/10/2558 Unmanageable
390   ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา 21/10/2558 Unmanageable

 
September 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 September 2561
 
 
 
 
All online 14 People
IP number 54.158.52.166
You are visitor number 171,582
 
: โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ 33160
Tel : 045-913714
Email : spk2519@gmail.com