.เรียนดี  ประพฤติดี  มีพลานามัย  จิตใจสูง
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  Home page    Management information System MMS.. 

  The library science. -> ปรัชญา ->

Code group. Group name. Last modified.
Management systems.
110   อภิปรัชญา 21/10/2558 Unmanageable
120   ทฤษฎีแห่งความรู้ ความเป็นมนุษย์ 21/10/2558 Unmanageable
130   จิตวิทยานามธรรม 21/10/2558 Unmanageable
140   ความคิดทางปรัชญาเฉพาะกลุ่ม 21/10/2558 Unmanageable
150   จิตวิทยา 21/10/2558 Unmanageable
160   ตรรกวิทยา 21/10/2558 Unmanageable
170   จริยศาสตร์ จริยธรรม ศีลธรรม 21/10/2558 Unmanageable
180   ปรัชญาสมัยโบราณ ปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญาตะวันออก 21/10/2558 Unmanageable
190   ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 21/10/2558 Unmanageable

 
November 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 November 2561
 
 
 
 
All online 15 People
IP number 54.147.142.16
You are visitor number 176,550
 
: โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ 33160
Tel : 045-913714
Email : spk2519@gmail.com