.เรียนดี  ประพฤติดี  มีพลานามัย  จิตใจสูง
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  Home page    Management information System MMS.. 

  The library science. -> ปรัชญา ->

Code group. Group name. Last modified.
Management systems.
110   อภิปรัชญา 21/10/2558 Unmanageable
120   ทฤษฎีแห่งความรู้ ความเป็นมนุษย์ 21/10/2558 Unmanageable
130   จิตวิทยานามธรรม 21/10/2558 Unmanageable
140   ความคิดทางปรัชญาเฉพาะกลุ่ม 21/10/2558 Unmanageable
150   จิตวิทยา 21/10/2558 Unmanageable
160   ตรรกวิทยา 21/10/2558 Unmanageable
170   จริยศาสตร์ จริยธรรม ศีลธรรม 21/10/2558 Unmanageable
180   ปรัชญาสมัยโบราณ ปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญาตะวันออก 21/10/2558 Unmanageable
190   ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 21/10/2558 Unmanageable

 
March 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 March 2562
 
 
 
 
All online 10 People
IP number 107.20.10.203
You are visitor number 185,586
 
: โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ 33160
Tel : 045-913714
Email : spk2519@gmail.com