.เรียนดี  ประพฤติดี  มีพลานามัย  จิตใจสูง
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
  Home page    Management information System MMS.. 

  The library science. -> เบ็ดเตล็ด ทั่วไป ->

Code group. Group name. Last modified.
Management systems.
010   บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อก 21/10/2558 Unmanageable
020   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศน์ศาสตร์ 21/10/2558 Unmanageable
030   หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม 21/10/2558 Unmanageable
040   040 21/10/2558 Unmanageable
050   สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร 21/10/2558 Unmanageable
060   องค์การต่างๆ และพิพิธภัณฑวิทยา 21/10/2558 Unmanageable
070   วารสารศาสตร์ การพิมพ์ 21/10/2558 Unmanageable
080   รวมเรื่องทั่วไปที่ไม่อาจจัดลงในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งได้ 21/10/2558 Unmanageable
090   หนังสือต้นฉบับตัวเขียนและหนังสือหายาก 21/10/2558 Unmanageable

 
June 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 June 2562
 
 
 
 
All online 12 People
IP number 54.91.71.108
You are visitor number 190,635
 
: โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ 33160
Tel : 045-913714
Email : spk2519@gmail.com