.เรียนดี  ประพฤติดี  มีพลานามัย  จิตใจสูง
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
  Home page    การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
 
 ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ทุกระดับชั้น ทุกห้องสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2559 .. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2... ดูรายละเอียดและดาวห์โหลดใบสมัครที่นี่...http://www.sompoy.ac.th/news_system_spk/view.php?id=132  หมายเหตุุ...เพิ่มกิจกรรมตัดต่อวีดีโอ สำหรับ ม.ปลาย อีก 1 รายการ  
 
September 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 15 September 2562
 
 
 
 
All online 10 People
IP number 100.26.182.28
You are visitor number 196,741
 
: โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ 33160
Tel : 045-913714
Email : spk2519@gmail.com